Έτσιας παένουμι στου Κουλιντρό!!!

Ο Κουλιντρόζ  απού ντιπ ψηλά...


Έτσιας  παένουμι στου Κουλιντρό,όπους τουν γράφ στου σάιτ τ'ς Δημαρχείαζ

Διαδρουμαί γιλαδουδιώχτ...