Ώρα 11.15. Η πλατεία του Ολύμπιον γεμάτη κατά τα τρία τέταρτα. Ώρα 11.20. Η πλατεία του Ολύμπιον γεμάτη. Ώρα 11.30. Γεμάτος ο α΄ εξώστης. Ώρα 11.45. Γεμάτος και ο β΄ εξώστης. Ηλικίες: 20 (-), 70 (+). Και ο κύριος Ράμφος ξεκινά.