Κυριακή 5 Αυγούστου 2018

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 50 θέσεις για δασολόγους, γεωπόνους, τοπογράφους, μηχανικούς γεωπλ.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
  χρόνου, συνολικά πενήντα (50) ατόμων για την επικαιροποίηση – ανανέωση του Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων με χαρτογραφικά στοιχεία (ορθοφωτοχάρτες, διανύσματα, κάλυψη/επιλεξιμότητα γης), στην Κεντρική Υπηρεσία, τις Περιφερειακές Διευθύνσεις: Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας & Κρήτης και στην Περιφερειακή Μονάδα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης ανακοίνωσε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
Περισσότερες πληροφορίες για τον αριθμό των ατόμων ανά υπηρεσία, ειδικότητα και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα εδώ.


Διαβάστε τη συνέχεια εδώ